سامانه های غیرخطی در مهندسی برق- راهنمای نگارش مقاله
قالب مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  فرمت نگارش مقالات

  مقالات در حال حاضر فقط به زبان فارسی پذیرفته می‌شوند. مقالات ارسالی باید به ترتیب شامل بخشهای زیر باشد :

  عنوان (فارسی)، نام نویسندگان همراه با نام موسسه متبوع هر نویسنده، چکیده (فارسی)، واژه‌های کلیدی (فارسی)، مقدمه، بدنه مقاله، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری (در صورت وجود)، پیوست (در صورت وجود)، مراجع، شکلها، جداول و تصاویر. شماره گذاری بخشها بایست بشکل شماره گذاری مرسوم عددی باشد.

 

  شیوه تدوین (مقاله فقط فارسی)

  متن مقالات شامل چکیده، بدنه مقاله، مراجع و زیرنویسها باید با فونت ۱۲ B zar و با فاصله double میان خطوط، در صفحات A۴ یکرو یک ستونی و تحت نرم‌افزارهای Word۲۰۰۷/XP تهیه شود . علاوه براین فایل Pdf مقاله نیز آماده گردد.

 

  آدرس نویسندگان

  آدرس پستی کامل همه نویسندگان همراه با شماره تلفن و دورنگار(فکس) و نشانی ( email ) نویسنده عهد‌ه‌دار مکاتبات در برگه مستقلی چاپ و به همراه مقاله ارسال گردد .

 

  چکیده

  هر مقاله باید شامل، عنوان (فارسی)، چکیده (فارسی) مقاله در حداکثر ۲۰۰ واژه، کلیدواژه (فارسی) در حداکثر ۵ واژه باشد .

 

  تصاویر و عکسها

  در هنگام ارسال مقاله جهت داوری نیازی به ارسال اصل تصاویر و عکسها نمی‌باشد، ولی رونوشت ارسالی باید واضح باشد. پس از تایید مقاله، ارسال اصل تصاویر و عکسها جهت چاپ مقاله ضروری می‌باشد . توجه داشته باشید که عکسهای داخل مقاله نباید قابل ویرایش باشند.

 

  مراجع

  به کلیه مراجع (به تعداد حداقل ۱۰ مرجع جدید برای موضوعات بسیار نوین) باید در متن ارجاع داده شده باشد. مراجع باید تابع استاندارد IEEE بوده و با شماره مشخص گردند و جزئیات آنها به شرح زیر در پایان مقاله ظاهر گردد :

  مقالات : شماره مرجع، نام خانوادگی و نام کامل همه نویسندگان، "عنوان مقاله " ، نام کامل مجله یا کنفرانس ، سال انتشار یا تاریخ برگزاری، شماره مجله یا شماره جلد، شماره صفحات .

  کتابها : شماره مرجع، نام خانوادگی و نام کامل همه نویسندگان، عنوان کتاب ، نام مترجم (در صورت وجود)، نام کامل ناشر، سال انتشار .

 

 

  واحدها

  کلیه مقالات باید از واحد استاندارد SI در تمام بخشهای مقاله استفاده نمایند. در کنار واحد SI می‌توان از واحد انگلیسی در داخل پرانتز نیز استفاده نمود .

 

  طول مقاله

  حداکثر حجم مقالات در هنگام چاپ ۱۰ صفحه می‌باشد . برای چاپ صفحات بیشتر و یا رنگی لازم است هزینه‌ای برای هر صفحه به حساب مجله واریز گردد .

 

  فرایند ارسال مقاله

  مقالات قابل چاپ در مجله شامل مقالات کامل پژوهشی و مقالات کوتاه  پژوهشی می باشد. مقالات ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد و یا در حال داوری باشد. لازم است نسخه اولیه مقاله به صورت تک ستون در دو نسخه (یک نسخه با نام نویسندگان و محل فعالیت نویسندگان  و به شکل doc یا docx  و یک نسخه بدون نام نویسندگان و محل فعالیت نویسندگان  و آدرس ایمیل  و به شکل pdf جهت ارسال به داوران) از طریق سایت اینترنتی مجله به آدرس: http://jnsee.sut.ac.ir جهت داوری ارسال شود. داوری به شکل Double Blind Review است و نسخه اولیه مقالات جهت داوری به داوران متخصص ارسال می گردد. در پایان تایید یا رد هر مقاله توسط هیئت تحریریه مجله انجام خواهد پذیرفت. سردبیر مجله نتیجه داوری را برای نویسنده عهده‌دار مکاتبات ارسال خواهد نمود. در صورتی که نیاز به تصحیح مقاله باشد، تصحیحات باید منحصرا محدود به موارد ذکر شده باشد. در سایر موارد نویسنده لازم است سردبیر را در جریان هر گونه تغییر و یا تصحیح دیگری قرار دهد. در هر صورت مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده خواهد بود .

  در صورتی که مقاله جهت چاپ پذیرفته شود، لازم است اصل مقاله مطابق فرمت استاندارد مجله از طریق سایت مجله ارسال گردد. پس از چاپ، یک نسخه از مجله به هر یک از نویسندگان اهدا خواهد گردید .

 

  حق کپی رایت

  در صورت پذیرش مقاله، نویسندگان لازم است فرم انتقال حق انتشار آن به "دانشگاه صنعتی سهند" را تکمیل و به همراه اصل مقاله ارسال نماید . نویسندگان لازم است موافقت کتبی دارندگان حق کپی بخشهایی از مقاله که از مراجع و منابع دیگر نسخه‌برداری شده است را دریافت و به دفتر مجله ارسال نمایند .

 
تعارض منافع

  در صورت پذیرش مقاله، نویسندگان لازم است فرم تعارض منافع را تکمیل و به همراه اصل مقاله ارسال نماید .

 

  بدینوسیله از کلیه اساتید و پژوهشگران جهت ارائه مقالات خود در این نشریه دعوت به عمل می‌آورد. خواهشمند است مقالات خود را از طریق سایت مجله به آدرس http://journals.sut.ac.ir/jnsee ارسال فرمایید.

 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه های غیرخطی در مهندسی برق:
http://jnsee.sut.ac.ir/jnsee/find.php?item=1.48.16.fa
برگشت به اصل مطلب