سامانه های غیرخطی در مهندسی برق- اطلاعات تماس
تماس با مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نشانی پستی: تبریز، شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند، معاونت پژوهشی و فناوری، دبیرخانه نشریات تخصصی دانشگاه، صندوق پستی: 1996/51335.

  تلفن: 04133459316 فاکس: 04133443877 پست الکترونیکی: jnsee@sut.ac.ir

  پایگاه اینترنتی مجله : http://jnsee.sut.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه سامانه های غیرخطی در مهندسی برق:
http://jnsee.sut.ac.ir/jnsee/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب