سامانه های غیرخطی در مهندسی برق- اصول اخلاقی انتشار مقاله
اصول اخلاقی انتشار مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/21 | 
 
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) بوده و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه های غیرخطی در مهندسی برق:
http://jnsee.sut.ac.ir/jnsee/find.php?item=1.65.17.fa
برگشت به اصل مطلب